Ekipa iz Srednje lesarske šole Maribor.

Sodelovanja z različnimi šolami...